Vi siger at du nu har tjent nok xp og credits til at komme videre og få den næste kampvogn.
Det er nu tid til at du fører musen op i bjælken under kamp-knappen på fanen "Forskning" eller "Tech-trees"

Skærmbilledet der kommer frem herinde, er en række kasser under hinanden med romertal ovenover. Denne menu, er simpelthen oversigten over den enkelte nations træer. Kampvognenes niveau, deres tier, er angivet med romertal over hver enkelt af kassernes kolonner. I hver kasse er der et billede af kampvognen, symbolet for typen i venstre hjørne af boksen og en regtangulær mindre kasse nede foran. Er den skraveret i grønt, er det fordi der ikke er tjent nok xp ind til at udvikle den. Hver kampvogn kræver at den forrige er udviklet fuldt ud, før den selv kan udvikles. Du kan altså ikke køre tusind, eller måske endda millionvis af xp hjem på en tier 1 eller 2 kampvogn, og så forvente at du kan udvikle en tier 10.
Når den regtangulære kasse er lysegrøn, unden skraveringer, kan kampvognen udvikles. Men for at den kan stå i garagen, skal den købes først.

Højere oppe, kan det betale sig at sælge den foregående kampvogn først. Det giver nogle credits oveni som kan medvirke til at gøre købet af den nye kampvogn muligt. Det kan også betale sig at sælge undervejs op mod tier 10, for ganske enkelt at gøre plads til de næste kampvogne i garagen.

Til venstre i dette skærmbillede er en kolonne af flag. Fra toppen;
 

Kina
Frankrig
Tyskland
England
USA
Rusland/Sovjet Unionen
Japan

Ved første øjekast, vil der nok komme en undren i forhold til flagene. For hvor er det tyske flag vi kender i dag? Og det er rigtig set. Spillet har til formål at formidle historie om Krige, op til 2. Verdenskrig. Nogle kampvogne blev brugt under denne krig, andre er prototyper og nogle blev aldrig til noget. Ved højreklik på den enkelte kampvogn, kommer et vindue frem, hvor der blandt andet står "Kampvognens karakteristika". De oplysninger der står i dette vindue, er udover de rent faktuelle, som vægt, motor, pansring og så videre, selve historien om kampvognen. Hvor mange eksemplarer der blev produceret, om den nåede så langt som til serie produktion, hvornår den blev produceret, hvorfor planerne blev droppet og så videre.

Det er også i denne menu du kan "udvikle" og "købe" kampvognene og de enkelte moduler til kampvongene, når de er købt ind.

I købs-processen, efter du har klikket på "køb" i rullemenuen ved kampvognen, er næste skridt at vælge om kampvognen skal købes "uden besætning", den mulighed står i en lille kasse under tre bjælker, eller om besætningen skal have træning. Nedefra er mulighederne omkring "50%", "70%" eller "100%". Jo mere træning du ønsker, jo dyrere bliver det.

Besætningen på den forrige kampvogn skal du ogå forholde dig til. Hvad skal der ske med dem, når du sælger en fuldt udforsket/ "udviklet" kampvogn?
På salgs menuen kan du vælge at de skal "send(es) til barakken". På den måde, har du allerede besætning til den næste kampvogn.

På tier 2 har du to nye valgmuligheder udover de fortsatte lightkampvogne. Det kan være en meget sund måde at kende sine fjender på. Den ene mulighed er en tankdestroyer, den anden er artilleri.
Strategier og symboler er forklaret længere nede på siden.

I starten går det stærkt. Efter få kampe, er det allerede tid til at komme et trin højere op til tier 2.
Hver nation har sit eget træ, som vi allerede har været inde på tidligere.
På tier 2 begynder du at få de første muligheder for at prøve nogle andre kampvognstyper.

Her er en meget god anledning til at komme lidt ind på de kampvognstyper du kan vælge og hvordan de skal spilles.
Hver kampvognstype har også sit eget lille symbol, som gør at du på dette lille mærke kan sige om det er en let, mellemvægs, eller tung kampvogn, om det er en kampvognsjæger, eller et stykke artilleri.

"♦" Dette symbol, fortæller at det er en "light tank", en let kampvogn.
Efterhånden som du kommer højere op i de enkelte nationers træ, vil du opdage at light kampvognene er de hurtigste på banen. De har en høj manøvredygtighed mange gange, og pansringen er ikke så solid.
En light kampvogn har rollen som en "scout", en spejder. Den skal langt frem på banen og spotte og oplyse de fjendtlige kampvogne der typisk dukker op i den anden ende af banen. Den anden del af rollen som scout er at holde sig i live. Det gøres enten ved at fare rundt i runde kurver på banen, uden at komme for tæt på det fjendtlige holds kanoner, eller holde helt stille i en busk, eller faktisk bag en busk uden at flytte sig ud af stedet, eller afgive ild. Hvis der bliver fyret skud af, mens du som scout står gemt bag busken, lyser du op på det fjendtlige holds radarer.

Hvis vi tager det samme symbol igen, delt én gang, har vi symbolet for mellemvægts kampvognene, "mediums" i spilleterminologi.
De fungerer som support ild, for teammates. Både for lights, tankdestroyers, og heavies. Pansringen er noget tykkere og kanonen noget kraftigere.
For heavierne, skal medium kampvognene holde sig i baggrunden, men for lights'ne er mediums den mere solide baggrund, nærmest mur, af skade og pansring.

Hvis symbolet derimod er tre parallelle skrå linjer, er kampvognen tung, en "heavy". De kan tidligst vælges fra tier 4 og to nationer kan nu udbyde muligheden. I det franske træ finder vi B1'eren og hos tyskerne, D.W. 2'eren.
Heavierne har en tykkere pansring og skal overordnet frem ved frontlinjen og kæmpe. Deres kanon giver en god mængde skade og for mange tunge kampvogne er det sådan at deres pansring gør at de kan tåle en vis mængde skade, mere, end både lights og medium kampvognene. Selv indenfor typens egne rækker, er nogle bedre pansret end andre.
Hver bane har sine heavy-spots. De steder, hvor heavy kampvogne fast kører hen. Hvor de forskellige steder er på hver bane, vender vi tilbage til.

Én af de kampvognstyper du har mulighed for at vælge allerede på tier 2, er en tankdestroyer. Symbolet for denne type er en trekant på spidsen.
Mange spillere brokker sig over at spillere i "tankdestroyers", eller "kampvognsjægere" er såkaldte "campers". Men en tankdestroyer er faktisk en "camper". Den skal typisk ikke ret langt frem, på banen, gemme sig bag en busk og vente. Når fjendtlige kampvogne nærmer sig, skal der åbnes ild. De er kommet for tæt på og de er blevet en trussel for basen. Tankdestroyers har typsik til opgave at beskytte artilleriet, hvis der er artilleri på holdet.
Det mest typiske er at se mediums og tankdestroyers, TD'ere, at følges ad.
Der kan være stor forskel også hos tankdestroyerne, hvor hurtige de er. Blandt de hurtigste finder vi Hellcatten og den tyske E25'er, mens de mere langsomme foreksempel kunne være T28 Prototypen, en amerikansk tier 8 tankdestroyer.

Den sidste type kampvogn, er af mange spillere ikke betegnet som kampvogn. Det er artilleri.
Symbolet er en fyldt firkant, et kvadrat og artilleriets rolle er support til hele resten af holdet.
Artillerister har tit svære kår, for det er en utaknemmelig opgave at køre artilleri.
Taktikken, strategien overordnet for artilleriet er at køre så langt tilbage på banen som muligt, finde et godt sted at gemme sig og så skyde på så meget af det der rører sig af fjendtlige kampvogne som muligt. Sigtet her, er anderledes end alle de andre kampvognstyper. I teleskopet på et stykke artilleri, ser du banen oppe fra. Når du kører rundt med musen på banen,vil en grøn linje med prikker omkring følge din mus.
Der er dog nogle ting, du skal være opmærksom på, hvis du vælger at køre artilleri.
Oftest er det sådan især på de lavere tiers, eller niveauer, at sigtelinjen på et tidspunkt bliver grå. Det betyder at punktet, musen markerer, er uden for din skudvidde. Her vil granaterne ganske enkelt ikke lande, selvom du sigter herover.
Efterhånden som du kommer opad gennem artilleriet, bliver rækkevidden forøget og det vil blive muligt at dække en hel bane, på stort set alle kort.
MEN der er en anden ting du skal holde øje med. Hvis sigtelinjen bliver rød, er det et andet signal om at du ikke vil kunne lande granater på det pågældende punkt. Det er typisk bag sten eller huse, eller i snævre kløfter eller slugter. Nogle spillere ved nemlig hvordan de skal finde cover og det er typisk tæt opad klippevægge, bag huse, eller i kløfter og slugter, hvor de nærliggende højere klippevægge eller huse, vil forhindre at granaterne lander her.
Hvis prikkerne derimod er røde, betyder det at dit artilleri lader og lige i øjeblikket, vil du ikke være i stand til at skyde.

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk