Nu havde vi før loading-screen'en til kortet Malinovka. Så vi siger som eksempel at det bliver den første bane du kommer ind på. Sådan som baserne er placeret på billedet vil dit hold "spawne" på den nordlige base, mens fjendens hold spawner på den sydlige. Kortet til en standard kamp vil typisk se ud som på billedet. Beskrivelsen til en standard battle, eller et "standardslag" vil lyde:

"Indtag fjendens base eller ødelæg alle fjendtlige kampvogne"

Der er to måder at vinde på. Og der findes faktisk eksempler på at de to hold har taget hver deres vej til den modstående base og "Cappet" eller "Erobret" dén.
Når en base bliver erobret, eller cappet, vil der på skærmen komme en smal linje frem. Fyldes den ud med grønt er det eget hold der capper, men hvis den fyldes ud med rødt og der i baggrunden lyder en sirene, så er det fjenden der er i gang med at cappe. Hvis fjenden capper, er det om at være opmærksom. For der skal tages beslutninger på max få sekunder.

Er eget hold i gang med at cappe?
Hvor langt i processen er eget hold i så fald i forhold til fjendens hold?
Er kampvognen jeg kører i hurtig nok til at nå ned og eventuelt resette erobringsprocessen?
Det kan nemlig lade sig gøre at afbryde fjendens erobringsprocess og reducere tælleren. I standard kampe gøres det ved at fyre skud af mod de fjendtlige kampvogne og allerhelst, hvis der er flere, skal det være dén fjendtlige kampvogn som har flest erobringspoint.

Men alting i World of Tanks handler om teamwork, selvom nogle spillere så vil kalde det "held". I bunden af loading-screenen står der en lille boks, eller kasse, typisk med små tips og enkelte råd, som er værd at tage med sig i kampen. Et tip, lyder for eksempel: "Et samarbejdende hold, er et vindende hold."
Hvis holdet forstår at arbejde rigtigt sammen som en helhed, er sandsynligheden for sejr langt større. Og spillet i sig selv er da også langt sjovere, når man vinder end når man taber.

Den anden måde, vil nok give en anelse flere xp. Det der nemlig virkelig giver noget og især højere oppe, det er hvis I formår at give skade til fjendtlige kampvogne og endda får ødelagt dem, eller "slået dem ihjel" som mange spillere betegner det som. Det er også ved samarbejde med holdet, ved ildafgivelse og skadeuddeling at der højere oppe bliver uddelt medaljer. Få tiers efter jeg var startet opnåede jeg en "Topgun" på et stykke tysk artilleri. "Topgun" er en medalje man som spiller får tildelt hvis man opnår at ødelægge mindst seks fjendtlige kampvogne.

De første kampe, er det kun lightkampvogne hele vejen igennem. Nogle har måske nogle mere aggressive maskinkanoner, men er derudover ikke decideret farlige som sådan. Senere hen vil du komme til at møde de andre typer kampvogne.

Vi vender lige tilbage til spillets chat- kommunikations og komando-funktioner. For det er her på banen det gælder og du som spiller skal kunne gøre brug af for at kommunikere med dit hold.

F1- viser en oversigt over kampvognens forskellige punkter, chat og kontrol taster. For at kunne se rigtigt på den, er min anbefaling at du bruger tiden, efter du er kommet ind på banen, mens timeren tæller ned. 
-Vel at mærke, hvis du når at "spawne" på banen, mens timeren tæller ned. Så snart kampen starter, er det tid til action. Og i garagen er det et andet hjælpeskærmbillede, som viser rundt i garagens menuer.

F4-"Forsvar basen"
Denne korte komando-besked dukker op typisk i slutningen af en kamp. I tilfælde af at der er faldet flere allierede end der er fjender tilbage og fjenden begynder at nærme sig basen. Symbolet for denne komando er et flag i et skjold og i den engelske opsætning vil der stå "Back to base"

F5-"Bekræftet" eller på engelsk "Affermative".
Denne kommando bruges som svar på spørgsmål generelt, eller på andre kommandoer. Typisk, hvis én på holdet, kalder på hjælp. Hvilken tast der sender nødråbet ud til holdkammaraterne vender vi tilbage til om lidt. Situationen kan være at du eller en holdkammarat møder for mange fjendtlige kampvogne i forhold til hvad I kan klare. Hvis det er en teammate der har problemer, og kalder på forstærkning, kan du vælge at svare ved at trykke på F5. Hvis du gør det, skal du så også køre derhen, snarest muligt. Så i en sådan situation skal du kun gøre brug af den, hvis du kan. "Bekræftet" eller "Affermative" bliver vist med et flueben eller et "v" i grønt over den pågældende kampvogn.

F6-"Afslået"
Beskeden bliver vist på minimappet og på banen med en lysgrøn cirkel med en skrå streg igennem over de teammates der har trykket på tasten.
Jeg bruger den selv sjældent. Dog typisk, når teammates i starten af en kamp, sender kommandoen "Følg mig" ud. Som spiller skal man i hvert fald ikke bare følge med for at følge med. Senere hen kan det faktisk være vigtigt at følge med, hvis en teammate i nærheden beder dig om det.
I den engelsk-sprogede chat vil der stå "Negative".

F7- "Hjælp", i den engelske opsætning "Help"
Komandoen bliver vist med en lille cirkel, hvor der indeni står "SOS" over den kaldende kampvogn.
Vi tager situationen op igen fra før. Hvis du selv skulle komme i en situation, hvor du har for mange modstandere, i forhold til hvad du selv kan klare, har du mulighed for at trykke på F7 og forsøge at tilkalde assistance, men det er ikke sikkert at dine teammates bare kan komme drønende til din undsætning fordi du kalder. Det kommer an på om de selv er optagede med deres del af kampen.
Artilleriet er holdets farligste men også mest sårbare ildkraft. Hvis artilleriet kalder på hjælp, skal det derimod gå ret så stærkt, hvis I som hold stadig gerne vil have assisterende ildkraft fra artilleriet.

F8- "Lader"/"Klar til at skyde"
Denne besked sender et signal om at du eller dine holdkammarater lader eller ved fuldt opladt og skydeklar kanon, netop er klar til at skyde på mål. Beskedens symbol er små grøn-tonede prikker der kører i en cirkel over en ladende kampvogn.

T-tasten
I chatten bliver komandoen signaleret med teksten: "Ildstøtte ønskes på..." eller "Angriber..."
I de højere tiers vises komandoen "Ildstøtte ønskes på....", når det er lights, mediums, tunge kampvogne eller kampvognsjægere der laver den finde, eller handling som kaldes en "t-markering". T-markeringen bliver vist på minimap og bane som en rødlig orange cirkel med små, korte streger på cirklens yderside ved positionerne for 12, 3, 6 og 9 på en lille urskive.
Er det derimod artilleriet, der signalerer en t-markering af et mål, kommer tektsten op i chatten "Angriber..." I dette tilfælde er det tre trekanter på spidsen uden bund der peger på den t-markerede fjendtlige kampvogn. Som holdkammarat til et stykke artilleri, kan du fremme ved fronten forsøge som minimum at skyde efter den markerede fejndtlige kampvogns trakcs, hvis alt andet skulle misse. Så kan artilleriet sende granater i hovedet på fjenden og sammen kan I gå videre, når der er den kampvogn mindre at bekymre sig om.
 

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk