Vi er kommet tilbage i garagen og den første kamp er slut.
Men klarede din kampvogn egentlig skærene? Eller blev den skudt synder og sammen til et forkullet og rygende vrag?

For overhovet at kunne komme ud at køre med kampvognen igen, skal den repareres og kamre og magasiner skal genopfyldes med ammunition.
Derfor tager vi lige endnu en gennemgang af de forskellige menuer i garagen.

Over det bede banner med billeder af kampvognene er der en række mindre kasser i kortere grupper.
Den første gruppe fra venstre er en række på fem kasser. Disse viser de monterede moduler på kampvognen. kanon, tårn, motor, larvefødder/tracks/bælter og radio. Her kan du ved at føre musen rundt på de enkelte kasser se, hvad det enkelte modul hedder og hvilke karakteristika det har.

De næste grupper er hver bestående af tre kasser.
I den første gruppe bliver ekstra udstyret vist. Det er ikke nødvendigt til tier 1 kampvogne, men det bliver nyttigt senere hen på de højere tiers. Det kan være mange forskellige ting. Ruller, sigtemotor, undervognsindlæg og karmoflagenet er blandt mulighederne, men som nævnt, ikke nødvendigt for en tier 1.

Den midterste af de tre grupper med tre kasser i hver, viser her den ammunition der er på kamvognen.
Standardammunitionen på langt de fleste kampvogne er som udgangspunkt det der hedder "Armor penetration/armor piercing". Det bryder igennem kampvognenes pansring og giver skade.
Den næste ammunitionsvalgmulighed hedder "APCR". Det står for "Armor Penetration Composit Rigid". Blandt spillere er det denne type ammunition der bliver kaldt "guldskud", fordi det koster guld at fyre denne slags skud af. Derfor skal man også bruge det med omtanke, og forsigtighed. Det bliver dyrt hver gang et skud af denne slags ikke bryder igennem.
Den sidste type der er at vælge er "HE". Det står for "High Explossive", høj eksplossiv. Ligesom med de to andre skud, kan disse skud også blive "afvist" af den fjendtlige kampvogns armering, eller ramme ved siden af. MEN, når de rammer, så giver de ALTID en smule skade. Denne type bliver i klanen brugt til træningen, og det er nyttigt at have bare nogle enkelte granater af denne type klar i tilfælde af at du kommer til senere hen at skulle stå overfor kampvogne som ikke kan få skade på anden måde.
Der er en nærmere forklaring om ammunition på  wargaming's hjemmeside.

De sidste tre kasser, er de såkaldte "service kasser". Det er disse tre kasser det bliver brugbart at fylde op med en brandslukker, reperationskasse og førstehjælpskasse. Det er ikke nødvendigt på de helt lave tiers, men bliver en yderst nyttig ting bare få tiers højere op.

Over de små kasser, er der to bjælker.
I den ene står der "Service" i den anden står der "Udvendigt"

Ved at klikke på bjælken "Service" åbner du "service" menuen.
Herfra kan du ved at sætte flueben i to små kasser, der står til højre for hver deres lange grønne bjælke, få  spillet til automatisk at reparere kampvognen efter endt kamp og genopfylde ammunitionen. Helt ude til højre i menuen, udfor "reperationer" bjælken er der en knap der står "reparér" på. Ved siden af den, lidt til venstre har vi credits symbolet og antallet af credits det koster at få kampvognen repareret. Det er denne knap, du trykker på, hvis kampvognen er skudt til et fokullet vrag og fluebenene endnu ikke er sat i kasserne til venstre i den øverste del af menuen.

I menuens midtersektion har vi oversigten over ammunitionen. Som lowtier kampvogn skal der ikke justeres på den. Men det er her det gøres, når du kommer højere op i niveau, eller tier og for eksempel kommer ind i klanen Panzerbasserne, og bliver bedt om at skifte til en anden ammunitionstype.
Omkostningerne ved justering og ændring af ammunition, vil stå ude i højre halvdel af denne sektion.

I den nederste og sidste sektion i "service" menuen, finder vi teksten "Forbrugsvarer", det der på engelsk kaldes "consummables".
Her vil der øverst i sektionen være en tom bjælke, der som stanard blinker rødt. Ved siden af den bjælke til højre, er der en lille tom kasse, der står "Automatisk genopfyldning" udfor. Ved at sætte flueben i denne kasse, bliver forbrugsvarerne; brandslukker, reperationskassen og førstehjælpskassen, automatisk fyldt op på ny, til den næste kamp.

Bag bjælken "Udvendigt", "Exterior", gemmer der sig en anden menu.
Den skal du kun gøre brug af, hvis du vil beholde enkelte kampvogne, som du kommer igennem og får prøvet at spille på din vej op mod toptier.
Denne menu giver nemlig mulighed for at få kampvognen malet. Der findes tre forskellige landskabstyper overordnet, for de forskelige baner du som spiller bliver sat på. Venter, ørken, og sommer. Derfor er det en meget god idé at vælge alle tre landskabstyper.
Menuen her, er opbygget i mindre kasser.
Den første kasse i øverste venstre hjørne af menuen viser de tre landskabstyper med billeder. Under billederne er der tre ringe, som du kan vælge at klikke i med musen. For hver af ringene der bliver klikket i, bliver vist en række muligheder, i små demo-kasser ovre til højre. Mønstrene der bliver vist i disse klasser, kaldes "sløring" og det er de muligheder du kan vælge i mellem.
Under ringene i højre side af menuen, er nogle faneblade under hinanden. Her er der mulighed for at vælge "emblemer", der kommer til at sidde på kampvognens tårn, hvis kampvognen har et tårn.
En anden mulighed under emblemerne, er "inskriptioner". De kommer til at stå foran på kampvognen.
Men både sløringsmøstre, emblemer og inskriptioner koster guld. Derfor er det anbefalet at du kun påfører disse ting på de kampvogne du vælger at beholde.
Over demokasserne i venstre side af ydsmykningsmenuen, er der tre andre ringe. I disse ringe kan du vælge om du vil have ydsmykningen permanent, for ca. en måned, eller en uge.
Jeg vil selv anbefale, når du kommer dertil, at du vælger at have den permanent. Sløringsmalingen giver en smule ekstra til kampvognens kamufleringsevne, så den bliver lidt sværere at se på slagmarken.
Emblemer og inskriptioner er mere for fun. Disse ting giver dig mulighed for at sætte dit kunstneriske præg på dine egne kampvogne.

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk