Som med andre net-spil, skal du som begynder spiller også downloade dette spil og have det installeret på maskinen. Modsat World of Warcraft, er World of Tanks et betaspil, så det kan ikke findes i butikkerne. Også til World of Tanks skal der oprettes konto.

Da jeg selv startede med at spille, brugte jeg selv ventetiden, mens spillet blev hentet, på at se vejledende små guides på wargaming's hjemmeside. Det vil jeg også anbefale dig som ny-begynder at gøre. Det gør ikke begynder til mester på få minutter, men det giver et indblik og en grundlæggende forståelse for at finde rundt på skærmbilledet, og genkende kampvognstyperne på slagmarken.

Når spillet først er installeret og hentet og kontoen er oprettet, befinder vi os nu i garagen. For hver nation er en tier 1 kampvogn stillet frem. I dagens spil er der fra England, Tyskland, Sovjet Unionen, som det hed dengang, det nuværende Rusland, der er fra Frankrig, Japan, USA og Kina.

Alle kampvogne er light kampvogne. Det vil sige de er lette og mange af dem er også hurtige; god manøvredygtighed. 

For at komme rigtig i gang, er du nødt til at komme ud på slagmarken. For hver kamp tjener du som spiller et antal experience points; xp, og credits. Kreditterne, som nogle spillere kalder dem, er kun til in-game brug og kan ikke overføres digitalt på nogen måde.

Billedet er hentet indefra wargaming's hjemmeside og tallene på billedet er henvisninger til en liste der står under som viser hvad der er hvad på kontoen. Men for at komme på slagmarken er det ret enkelt. Klik på den store røde knap i øverste midte af skærmbilledet, hvor der står Kamp/Battle på, alt efter om du har valgt dansk eller engelsk opsætning.

Men hvordan styrer du så kampvognen?

Det gør du ved tasterne i venstre side af tastaturet:

W-fremad. Skal kampvognen køre over længere afstande, holdes tasten nede.
S-baglæns. Bakgearet sidder på denne tast.
A-til venstre. Kampvognen drejer til venstre. For at foretage et sving til venstre, holdes w og a nede samtidig. A-tasten slippes, når kampvognen igen skal køre ligeud. I bakgaeret, er det lige modsat. -Det har jeg stadig lidt problemer med at holde styr på som lettere øvet spiller.
D-til højre. Kampvognen drejer til højre. Skal den foretage et højresving, hold w og d nede samtidig og slip kun d-tasten. når manøvren er foretaget.

HOLD FINGRENE FRA MUSSEKNAPPERNE
I World of Warcraft er der en anden mulighed for at flytte rundt med din figur, nemlig ved hjælp af begge musseknapper, der holdes nede samtidig. Den duer IKKE i World of Tanks. Den venstre musseknap, som man klikker almindeligt med for at komme ind i menuer i andre sammenhænge, bliver her brugt til at affyre skud med kanonen. Den højre musseknap bruges til at låse kanonen fast på en bestemt fjendtlig kampvogn, vel at mærke hvis der er en fjendtlig kampvogn at skyde på.
Så de almindelige knapper på musen er IKKE til bevægelse og manøvrerring med kampvognen, men til afgivelse af ild.

Øvrige taster, menuer og funktioner
Der er flere funktioner i spillet at kende til. For eksempel har du som spiller også mulighed for at få kampvognen til at trille af sig selv. Dette gøres ved et enkelt tryk på R-tasten. Kampvognen vil nu flytte sig fremad med en hastighed på 5 kilometer i timen. (Dette vil kun være tilfældet, hvis der ikke er en stor timer midt på skærmen som tæller ned. Er der det, flytter kampvognen sig ingen steder.)
Ligeledes er det muligt at køre langsomt baglæns. Her er det F-tasten der tages i brug.

Altså:
1x R-kampvognen triller fremad med 5 kilometer i timen.
1x F-kampvognen triller baglæns med 5 kilometer i timen.

Men der er flere funktioner endnu.
SHIFT- (En fed tom pil der peger opad, som er på en tast over "Ctrl" i venstre side af tastaturet og ligeledes på en større tast over "Ctrl" i højre side af tastaturet), er den mest direkte vej til sigtemuligheden. Der bliver nu en mulighed for at sigte mest muligt ind på en given fjende som måtte være i nærheden. Er der en silhouet med rødt omrids er kampvognen "fjendtlig"; på modstanderens hold.
TAB- denne tast viser igen oversigten, som loading screenen gav. På dette skærmbillede, er der en liste over dit eget hold og fjendens hold, ovenover står navnet på den bane eller det kort I har fået som slagmark og det er også muligt her at se hvilken type slag der er tale om. Kamptyper skal vi nok vende tilbage til.

For en kort bemærkning vender vi tilbage til bogstavstasterne. For der er endnu nogle funktioner som ikke er blevet belyst endnu. De taster har ikke med kampvognens bevægelse og manøverering at gøre.
Alligevel:

E-låser et mål op igen. Højere oppe læste du at højre musseknap låste kanonen fast på et mål. For at få kanonen løsnet og sluppet fra målet, hvis det skulle være forsvundet eller kørt tilbage i dækning/cover, kan det blive låst op igen og flyttet til et nyt mål ved et tryk på E-tasten.

C-oplader kanonen. Når et skud er fyret af, lader kanonen op af sig selv. Men på nogle kampvogne er der autoloader eller maskinkanoner på. Kort og godt betyder det at de kan fyre flere skud af, hvor en almindelig kampvogn kun lader og fyrer ét skud adgang. Disse kampvogne har flere skud i kammeret de kan fyre af mod et mål. Og hvis du som spiller skulle komme ud for at køre en sådan kampvogn og nå til vurderingen at der er for få skud tilbage til rådighed til mit næste mål, kan det altså lade sig gøre at lade helt op og fylde kammeret med skud, ved et tryk på c-tasten.

T-tasten har også en funktion i spillet her. For lette, mediums, tunge og kampvognsjægere, sender et tryk på denne tast kommandoen: "Ildstøtte ønskes på..." For artilleriet, viser den kommandoen: "Angriber..." Denne kommando kaldes en "t-markering". Med en "t-markering" viser du dit hold hvilken kampvogn på fjendens hold du vil angribe. Og jeres ild kan samles på det ene mål, inden I går videre til det næste. Hvis I har artilleri på jeres hold, er det mindste I som kampvognsdeling kan gøre helt ude ved fronten, i mødet med fjendtlige kampvogne, at skyde efter deres tracks. Deres larvefødder. Når en fjendlig kampvogn har fået skudt larvefødderne i stykker, kan den ikke komme nogle vegne og den vil være et lettere mål for artilleriet.

Z-tasten viser en oversigt, af chatkommandoer i en cirkel formation rundt om kampvognen; på hver side af den.

Nu vi er ved chat-funktionerne, kommer de vigtigste her:

F5-"Bekræftet"
F6-"Afslået"
F7- "Hjælp"
F8-"Lader, (x-antal sekunder tilbage")/ "Klar til at skyde"

Du kan i senere kampe komme ud for at møde for mange kampvogne i forhold til hvad du kan klare. Muligheden her, er at trykke på F7, som på kortet viser en cirkel med "SOS" over din kampvogn. Men, dine teammates kan være optagede af deres egen del af slaget, så det er ikke altid at de lige kan komme drønende til din undsætning, bare fordi du kalder på dem.

Tilgengæld, er det også vigtigt at du selv er opmærksom på chatten. Kalder dine teammates lige pludselig på dig? Dine teammates, eller holdkammarater kan også selv komme i situationer, hvor de har brug for hjælp mod en gruppe fjendtlige kampvogne. Her kan du så vælge at trykke på F5. Nu bliver der vist et grønt flueben over din kampvogn, hvis du vælger at komme dine teammates til undsætning. Vælg det kun, hvis du kan. Men husk på, når du kører random battles, I er 15 kampvogne på banen, der skal fungere og arbejde sammen som et hold. Jeres fælles mål er sejr.
Det giver rent ud flere xp for en sejr, end for et nederlag.

F6, bruger jeg ikke selv ret meget. Mest hvis der er teammates der beder mig følge efter dem. Det er nemlig også en kommando mulighed i chatten. Men tænk dig om, ved denne kommando. I ren praksis, vil der i chatten stå et krokodillenæb med spidsen gabet til højre, dit in-game navn og et krokodillenæb med gabet til venstre, efterfulgt af teksten "Følg mig". Det er kun teammates der kan sende denne chat-kommando. Men som allerede nævnt, vær opmærksom med kommandoen. På de lavere tiers, skal du ikke følge med fordi de andre beder dig om det.
Det kan blive vigtigt i de højere tiers. Situationen er måske at der er dig og en anden teammate tilbage på holdet mod en sidste fjendtlig kampvogn. Hvis I er to der følges ad og samler jeres ild mod den ene, sidste fjendtlige kampvogn, har I større chance for at "slå ham ihjel" end hvis I kørte én ad gangen. Her, er kommandoen "Følg mig" vigtig at adlyde og bare acceptere.

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk